Phương pháp giáo dục

Phương pháp giáo dục Montessori

Montessori là một phương pháp giáo dục trẻ bằng việc học tập thông qua các giáo cụ trực quan. Phương pháp giáo dục Montessori tập trung thúc đẩy tiềm năng của trẻ bằng một môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở với các giáo viên được đào tạo bài bản về chuyên môn cùng với các giáo cụ học tập chuyên biệt… 

Phương pháp giáo dục Montessori được sáng lập bới Tiến sĩ người Ý, Maria Montessori - một chuyên gia trong các lĩnh vực triết học, nhân văn học và giáo dục học.

Chi tiết